DUURZAAM OP WEG

BINNEN BEKO GROOTHANDEL

Bij Beko Groothandel begrijpen we dat alles wat we doen impact heeft. In de eerste plaats op jou als klant en jouw klanten. Maar ook op onze leveranciers en hun bronnen. Op alle mensen daaromheen. En op het milieu. Bij alles wat we doen, kijken we hoe we onze impact kunnen verbeteren. Samen met alle partijen waarmee we werken. Alles voor een duurzame wereld waarin het voor iedereen beter leven en ondernemen is.

AANTOONBAAR VERANTWOORD

We kopen producten in bij partijen die aantoonbaar maatschappelijk verantwoord produceren. Hiervoor hebben we een gedragscode opgesteld. Daarin staan de basisvoorwaarden waaraan een leverancier moet voldoen op gebieden als milieu, personeel en samenwerking.

BELANGRIJKE WAARBORGEN

Certificeringen zijn een belangrijke waarborg voor onze kwaliteits- en duurzaamheidsambities. We zijn trots op onze keurmerken van o.a. BRC, UTZ, SKAL, RSPO en ISO 26000.

GROEN MET AFVAL EN STROOM

Afval scheiden, hergebruiken en recyclen is onze tweede natuur geworden. Net als het gebruiken van volledig groene stroom op basis van Garantie van Oorsprong.

MILIEUVRIENDELIJKE VERPAKKINGEN

We zetten steeds meer in op milieuvriendelijke verpakkingen. We hebben diverse duurzame materialen in ons assortiment opgenomen: van bakvormen van cacaopapier tot biologisch afbreekbare blokzakken en van FSC-gecertificeerd karton tot een katoenen broodzak.

MINDER CO2-UITSTOOT

De ecologische footprint van onze producten moet zo klein mogelijk zijn. Hier werken we aan door onze producten kleinere afstanden te laten afleggen en door vervoersmiddelen te gebruiken die minder CO2 uitstoten.

ELKAAR KOESTEREN

We koesteren iedereen waar we mee en voor werken. In woorden en daden. Gewoon, omdat we elkaar nodig hebben om verder te komen.